شما اینجا هستید   |

توجه به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مربوط به حمل و نقل و تردد در شهرها و بین شهرها دسترسی همه مناطق به تمامی وسایل حمل و نقل عمومی، امکان دسترسی به خدمات و امکانات تفریحی، آموزشی، بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری و تدوین سیاست های حمایتی به خصوص برای زنان سرپرست خانوار از مهترین راهبردهای روز دنبا برای رسیدن به توسعه و عدالت شهری محسوب می شوند.

تگ های مطلب : ،
به اشتراک بگذارید : | | |