شما اینجا هستید   |

۱ شناخت کمبود ها ، نیاز های اجتماعی و فرهنگی شهر
۲ شناخت کمبود ها ، نیاز ها ، فرهنگی ، بهداشتی و رفاهی شهر
۳ تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت رفع آنها

به اشتراک بگذارید : | | |