شما اینجا هستید   |

پارلمان شهری نباید سیاسی باشد بلکه باید انقلابی بوده و در آن به صورت جهادی عمل شود.

عملکرد پارلمان شهری باید به صورتی باشد که در متن و روح آن نقش انقلابیگری و جهادی توسط نمایندگان اجرا و اقدام شود و این سرلوحه عملکرد و سیاست گذاری های پارلمان شهری باشد.

به اشتراک بگذارید : | | |