• شهروندان سرمایه اجتماعی و معنوی

 • روز درخت کاری

  کاشت درخت و ترویج فرهنگ درخت کاری و ارزش نهادن به محیط زیست در کنار همکاران و دانشجویان‌ دانشگاه پیام نور مرکز رشت

 • یا علی مدد

  حتی اگر تنها باشم و نتوانم شهرم را تغییر دهم اما تلاشم را می کنم که از این دریاچه ی ساکن رودی روان بسازم این عهد من با شماست…

نوشته ها و مقالات من  |

آخرین اخبار
برنامه ریزی مکانی دقیق در راستای کاهش حجم ایستایی وسایط نقلیه در حاشیه دسترسی ها و ایجاد پارکینگ ها
2017-05-06

برنامه ریزی مکانی به معنای آمایش مکان های شهری بر مبنای ظرفیت ها و داشته های یک مکان (شهری یا روستایی) از اهم موضوعات شهرسازی و مدیریت شهری است. کشورهای دارای سبک در شهرسازی و معماری، کلیه فعالیت های مکانی خود را بر اساس مکان یابی بهینه فعالیت ها ساماندهی می کنند. این رویکرد اساس […]

تأکید ویژه بر بافت های فرسوده شهری و تقویت سرمایه های اجتماعی در بافت های فرسوده با هدف به مشارکت کشاندن شهروندان در ساماندهی محلات شهری با سابقه ی یادمانی
2017-05-06

بافت فرسوده به بافت هایی گفته می شود که در اثر گذار زمان و بی توجهی شهروندان در بخش مالکیت خصوصی، و نهادهای عمومی و دولتی در بخش های حاکمیتی، از حالت پایدار به شکل نیمه پایدار یا ناپایدار در آمده است. ادبیات برنامه ریزی یا ساماندهی بافت های فرسوده در جهان به شهرهای کشورهای […]

بازبینی اساسی در پروژه های طراحی شهری در مقوله بازآفرینی فضاهای تاریخی شهر رشت
2017-05-06

امروزه بازآفرینی فضاهای شهری به عنوان یکی از مولفه های عمده در زیباسازی شهری و جذب گردشگران به شمار می آید. در اکثر کشورهای اروپایی که از شهرهایی با قدمت تاریخی و یادمانی برخوردارند، بازآفرینی شهری به عنوان یک راهبرد، هم در حوزه نوسازی شهری و نیز در حوزه زیباسازی و جذب توریست مطرح است. […]

قوانین شوراها
2017-04-21

۱ شناخت کمبود ها ، نیاز های اجتماعی و فرهنگی شهر ۲ شناخت کمبود ها ، نیاز ها ، فرهنگی ، بهداشتی و رفاهی شهر ۳ تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت رفع آنها

تماس با ما
2017-04-21

شماره تماس : 09111481106

خانه جهانگردی
2017-04-21

خانه ای روستایی واقع در پارک ملت رشت جهت معرفی معماری سنتی استان گیلان به جهانگردان معروف به خانه جهانگردی

برگزیده
  قوانین شوراها
  2017-04-21

  ۱ شناخت کمبود ها ، نیاز های اجتماعی و فرهنگی شهر ۲ شناخت کمبود ها ، نیاز ها ، فرهنگی ، بهداشتی و رفاهی شهر ۳ تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت رفع آنها